Ενημέρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

20.06.2017

1. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα Γερουσίας
Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Ειδική Διαρκής Επιτροπή για την  παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση των μελών των Επιτροπών από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη, για θέματα που σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς και για την πορεία των εργασιών Λειτουργικής, Οικονομικής, Οργανωτικής και Διοικητικής ενοποίησης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον νέο ενιαίο Φορέα - Ε.Φ.Κ.Α.
 
2. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση σκανδάλων στο χώρο της Υγείας κατά τα έτη 1997- 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εξέταση μάρτυρος.
 
3.  Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223)
Η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού κ. Ιωάννη Παπαντωνίου, για την ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συζήτηση επί του σχεδίου Πορίσματος.