ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                  
 
                        
                                                                                                   Αθήνα, 25 Απριλίου 2018
ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Ε΄
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
(23.4.2018 - 27.4.2018)
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
1. Ώρα 11.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).        
Εισηγητές: Ηλίας Καματερός και Κωνσταντίνος Σκρέκας.
 
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110§1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89§4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91§6 μέχρι την Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 και ώρα 21:00΄.
 
2. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού» (3η συνεδρίαση).        
Εισηγητές: Ηλίας Καματερός και Κωνσταντίνος Σκρέκας.
 
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον και κατά το άρθρο 110§1 σε συνδυασμό με το άρθρο 89§4 του Κ.τ.Β., ο Πρόεδρος της Βουλής έταξε προθεσμία υποβολής της Έκθεσης του άρθρου 91§6 μέχρι την Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 και ώρα 21:00΄.
 
 
ΤΡΙΤΗ
 
1. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α΄80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις».
Εισηγητές: Γεώργιος Πάλλης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
 
2. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
β. Πρόσβαση κωφών και βαρηκόων στις υπηρεσίες και τον πολιτισμό.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημερώσουν οι κύριοι και οι κυρίες: Γεώργιος Φλωρεντής, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Δημήτριος Καρέλλας, Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μαρία Βλαζάκη, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ξενοφών - Ροδόλφος Μορώνης και Κωνσταντίνος Αποστολάς, Αντιπρόεδρος και Ειδικός Επιστήμονας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), αντίστοιχα, Βενέττα Λαμπροπούλου, Διοικήτρια του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, Κωνσταντίνος Σίμψης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), Σοφία Κολοτούρου και Νίκος Γεωργόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Ταμίας της Κίνησης για την Προσβασιμότητα Κωφών και Βαρηκόων με Προφορικό Λόγο «ΑΚΟΥΣΤΗΡΙΞΗ», αντίστοιχα, και Κωνσταντίνος Γαργάλης, Ταμίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).
 
3. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS» θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Έγκριση του τελικού Πορίσματος της Επιτροπής.
β. Διαδικαστικά θέματα.
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
1.Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ θα συνδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ενημέρωση και συζήτηση για το δημογραφικό.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν η κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ο κ. Στέφανος Χανδακάς, MD, MBA, PhD, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Ενδοσκοπικός Χειρουργός και Ιδρυτής και Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. HOPEgenesis, ο κ. Αναστάσιος Λαυρέντζος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Συγγραφέας και η κυρία Χάρις Συμεωνίδου, τέως Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στη Σορβόννη. 
 
2. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».
Εισηγητές: Κώστας Παυλίδης και Απόστολος Βεσυρόπουλος.
 
3. Ώρα 13.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας».
Εισηγητές: Γεώργιος Παπαφιλίππου και Αικατερίνη Μάρκου.
 
 
ΠΕΜΠΤΗ
 
1. Ώρα 9.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις». (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).        
Εισηγητές: Κώστας Παυλίδης και Απόστολος Βεσυρόπουλος.
 
2. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις». (3η συνεδρίαση).        
Εισηγητές: Κώστας Παυλίδης και Απόστολος Βεσυρόπουλος.
 
3. Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Ο θεσμικός ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στο Σωφρονιστικό Σύστημα.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η κυρία Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού.
 
4. Ώρα 14.30΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997 - 2014 θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της εξέτασης μάρτυρος.
 
5. Ώρα 15.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας». (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).        
Εισηγητές: Γεώργιος Παπαφιλίππου και Αικατερίνη Μάρκου.
 
6.  Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου (150)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS» θα συνεδριάσει με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α. Ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής.
β. Διαδικαστικά θέματα.
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151)
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παρουσίαση της μελέτης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) για τις επιπτώσεις της ρύπανσης που προκλήθηκε από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Δ/Ξ «Αγία Ζώνη ΙΙ» στον Σαρωνικό κόλπο.
Την Επιτροπή έχουν κληθεί να ενημερώσουν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Σπυρίδων Μαυράκος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. οι κ.κ.: Βασίλειος Λυκούσης, Διευθυντής, Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Ιωάννης Χατζηανέστης και Νομική Σίμπουρα, Διευθυντές Ερευνών, Αικατερίνη Τσαγκάρη, Κύρια Ερευνήτρια και Κωνσταντίνος Παρινός, Εντεταλμένος Ερευνητής.
 
2. Ώρα 12.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν.4251/2014 (Α΄80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις». (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).        
Εισηγητές: Γεώργιος Πάλλης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

 

 Δείτε όλα τα εβδομαδιαία δελτία