ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Μάρτιο 2018 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα οκτώ (48) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι οκτώ (8) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Ενημέρωση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Νικόλαο Κοτζιά, για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρενέβη και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
 
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής».
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με  θέμα:
 
Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με το ν.3329/2005, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υγείας, για  διορισμό ως Διοικήτριες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Πειραιώς και Αιγαίου, κυρίας Όλγας  Ιορδανίδου και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Κρήτης, κυρίας Ελένης Μαυρομμάτη.                                 
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε εννέα (9) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
(σ/ν Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών)
(4 συνεδριάσεις)
 
• «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)
(3 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημερώσεις:
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κ.τ.Β., σχετικά με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ζήτημα που αφορά τη μετά το 2020 Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).
 
• Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2018.                                                                             
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Σταθάκης.
 
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση  με θέμα:
 
Επιλογή των μελών της τετραμελούς Επιστημονικής Επιτροπής που θα πλαισιώνει το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ειδικού Κανονισμού του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (Παράρτημα 1 - ΦΕΚ 122/Α/30-6-2016 του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β’ - ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει).
 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
1. Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 2 του ν. 2713/1999, όπως ισχύει, του προτεινομένου, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ηλία Κοσσυβάκη, Ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ., για διορισμό στη θέση του Διοικητή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
2. Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως (έτους 2016) του Συνηγόρου του Καταναλωτή και ακρόαση του Συνηγόρου, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη.
Τα μέλη της Επιτροπής, επίσης, ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Νικόλαος Τόσκας.
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία ως Μοχλός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της Χώρας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Δρ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ).
 
 
ΙΙI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις στις τηλεπικοινωνίες στις Περιφέρειες.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ.  Βασίλειος Μαγκλάρας.
 
2. Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
2. Συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής και τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για υπόθεση που αφορά τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος «Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή», κ. Νικόλαο Μιχαλολιάκο και τους Βουλευτές κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη και Παναγιώτη Ηλιόπουλο, κατόπιν των υπ’ αρ. πρωτ. 1171/08.03.2018 και 1218/09.03.2018 αναφορών του Προέδρου της Βουλής και ακρόαση αυτών.
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Εκπαίδευση κρατουμένων και προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν η κυρία Μαρία Καραμεσίνη, Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), η κυρία Ιφιγένεια Καμτσίδου, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και η κυρία Άννα Κοντονή, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο κ. Βασίλειος Καρδάσης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), ο κ. Γεώργιος Τράντας, Διευθυντής του 2ου Σ.Δ.Ε. Λάρισας και ο κ. Πέτρος Δαμιανός, Διευθυντής του Γυμνασίου και Λυκείου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.).  
 
 
VΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής.
 
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Οι επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στα παράκτια νερά.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Ιάκωβος Γκανούλης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Αμαξίδης, συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αντώνιος Ζαμπέλης, Εισηγητής για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υδατοκαλλιεργειών στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ο Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ο Δρ. Αλέξιος Ι. Κονίδης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και ο Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, η κυρία Αναστασία Μήλιου, Διευθύντρια Έρευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος»,Ιωάννης Πελεκανάκης, Γενικός Διευθυντής στο Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών και Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Ειδικός Τεχνικός Σύμβουλος στον Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
ΙΙΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
2. GRETA (Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings): «Αναφορά σχετικά με την εφαρμογή από την Ελλάδα της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση Ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων».
 Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν οι κύριοι και οι κυρίες: Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, Κορίνα Χατζηνικολάου, Επιστημονικός Σύμβουλος στο Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή, Μαρία Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τζανέτος Φιλιππάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), Ταξίαρχος Γεώργιος Καστάνης, Δ/ντής Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Σπυρίδων Μπράτσικας, Αστυνόμος Α΄ της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., Θεοδώρα Γιαννή, Κοινωνική Λειτουργός - Προϊσταμένη του Τμήματος Υποδοχής Επιτόπιας Παρέμβασης και Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης Αμπελοκήπων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού), Χαραλαμπία Γαλανοπούλου – Φραγκούλη, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Βασιλεία Τυροβολά, Επισκέπτρια Υγείας στο Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην 1η ΥΠΕ Αττικής του Υπουργείου Υγείας, Ανδρομάχη Λαζαρίδη, Επικεφαλής Τμήματος Ανάπτυξης Προγραμμάτων – Υπεύθυνη για θέματα καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων και για θέματα Μεταναστευτικού Δικαίου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Νίκη Ρουμπάνη Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, Μαρία Μουδάτσου, Δικαστική Ψυχολόγος της Μ.Κ.Ο. “PRAKSIS” – Δ/ντρια Θεσμικών Πόρων, και Όλγα Τσικαλάγη, Ψυχολόγος στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στον Ελαιώνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο:
 
 
 
1. Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ Φωτίου, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), κ. Στυλιανού Πλιάκη, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
2. Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, για διορισμό στη θέση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κ. Ευσταθίου Μαρίνου.
(Η συνεδρίαση της Επιτροπής διεκόπη για την επομένη, 29.3.2018 και αναβλήθηκε μετά από αίτηση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστασίου Πετρόπουλου, μετά από την απόσυρση της υποψηφιότητας εκ μέρους του προτεινομένου).
 
 
 
                                                                                         ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ορισμός του Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ειδικού Κανονισμού του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (Παράρτημα 1 - ΦΕΚ 122 Α΄/ 30.6.2016 του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51 Α΄/1997, όπως ισχύει).
 
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. α) Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
    β) Διαδικαστικά θέματα.
 
2. Εξέταση μάρτυρος
   (2 συνεδριάσεις)
 
3. Συνέχεια εξέτασης μάρτυρος.
 
          
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διορισμό πραγματογνώμονα με αντικείμενο την εξέταση των οικονομικών απολογισμών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου στοιχείου υπάρχει, σύμφωνα με τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 143 επ. του Κανονισμού της Βουλής και 183, 187 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS»
 
Πραγματοποίησε επτά (7) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. α) Εκλογή Προεδρείου.
    β) Έναρξη συζήτησης επί της διαδικασίας
 
2. Αντικείμενο και προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
3. Συνέχιση της συζήτησης επί του αντικειμένου και του προγραμματισμού των εργασιών της Επιτροπής.
 
4. Παροχή εξηγήσεων από τον κ. Ευάγγελο Βενιζέλο επί τη βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 156 του Κανονισμού της Βουλής και του υπ.’ αρ. πρωτ.1/5.3.2018 εγγράφου αιτήματός του.
 
5. Περαιτέρω προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
6.  α)  Διαδικαστικά θέματα.
     β) Περαιτέρω προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
7.  α) Ολοκλήρωση της συζήτησης αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής.
     β) Διαδικαστικά θέματα.
 
 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Το μέλλον της Ευρώπης και η θέση των Περιφερειών και των Δήμων.
Τα μέλη των συναρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ενημέρωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz.
 
IΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ συνήλθαν σε τέσσερις (4) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
«Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης – πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση – πλαίσιο 2009/299/ ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
 
ΙII. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την Εκπαίδευση και την Καινοτομία.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο Δρ. Manuel Trajtenberg, οικονομολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, επισκέπτης καθηγητής των Πανεπιστημίων Stanford και Harvard.
Παρέστησαν, επίσης, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κυρία Ματρώνα (Πατρίτσια) Κυπριανίδου.
 
IV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.  Δράσεις και Προοπτικές.
Τα μέλη των Επιτροπών ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, κ. Ισίδωρος Κανέτης και ο Γενικός Έφορος του Δ.Σ. του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, κ. Κωνσταντίνος Εφραιμίδης.
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Ενημέρωση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιο Σταθάκη, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κ.τ.Β, με θέμα το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα».
                                                                         
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση με θέμα:
«Η πορεία και οι αναπτυξιακές προοπτικές στις Περιφέρειες. Το παράδειγμα της Δωδεκανήσου».
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάρτιο 2018 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
     ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*** + 14*
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4**
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
9 + 15*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
15*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1 + 1***
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
4** + 14*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2 + 1*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
1
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
 
5
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS»
7
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
 
*, **, ***, 4* και 5* : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία