ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Κατά τον μήνα Μάιο 2017 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε τριάντα έξι (36) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι πέντε (5) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
I. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
• «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».
(σ/ν Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)
(3 συνεδριάσεις)
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
 
• Α) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου».
(σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)
Β) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για συνεργασία στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας του Ιράκ».
(σ/ν Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού)
(1 συνεδρίαση)
 
           
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:
«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα αμυντικών εξοπλισμών, συστημάτων και υπηρεσιών».
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις».
(3 συνεδριάσεις)
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
 
2. Συζήτηση επί της Έκθεσης Απολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 2016 και προγραμματισμός δραστηριοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 2017.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής.
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ Φωτίου, σχετικά με τα πεπραγμένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)
 
2. Α) Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4139/2013, (ΦΕΚ 103Α), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,  μετά από ακρόαση του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υγείας, για  διορισμό (ανανέωση θητείας) στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), κ. Ευάγγελου Καφετζόπουλου.                             
   Β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με την εφαρμογή του Αντικαπνιστικού Νόμου.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.  Οι θεσμικές εξελίξεις σε σχέση με την διαδικασία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα μέλη της επιτροπής ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος. 
 
2. Η εφαρμογή των προβλέψεων της Συνθήκης της Λισσαβόνας για τα εθνικά κοινοβούλια.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο εισηγητής της έκθεσης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την εφαρμογή των προβλέψεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα εθνικά κοινοβούλια, ευρωβουλευτής κ. Paulo Rangel.
 
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων (έτους 2015) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και ακρόαση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Τσαμάκη.
Τα μέλη της Επιτροπής, επίσης, ενημέρωσαν οι κ.κ. Νικόλαος Παπαουλάκης, Αντιπρόεδρος Τηλεπικοινωνιών και Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος, Αντιπρόεδρος Ταχυδρομείων
 
2.  Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 23 του ν. 3891/2010, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ.κ. Αντωνίου Γάκη, Παρασκευής Γεωργίου, Αναστασίας Ασημακοπούλου, Μιχαήλ Παπαδημητρίου, Αναστασίου Μάνου και Ειρήνης Ράμφου, για διορισμό στις θέσεις τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών, αντιστοίχως, της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων» και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής, επίσης, ενημέρωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης.
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, κ. Τέρενς Κουίκ, για τις αποστολές του στις κοινότητες των Ελλήνων της Διασποράς.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Γεώργιος Φλωρεντής, Ειδικός Γραμματέας Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Μεταναστευτικής και Προσφυγικής Πολιτικής, Νικόλαος Χιωτάκης, μέλος ΚΕΔΕ, Ιωάννης Τσίγκος, Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ, Ευανθία Παπαδάτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρώπης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, Άννα Συρίβλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού,Βασιλική Ζώτου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αμερικής και Θεόδωρος Δημάδης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ασίας, Αφρικής, Ωκεανίας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Εξέταση του πλαισίου εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ.: Πολυξένη Νικολοπούλου – Σταμάτη, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρήστος Γεωργίου, Καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Κωνσταντίνος Κάππας, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Νικόλαος Χιωτάκης, Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς, Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ποιότητας Ζωής), Ευγενία Παπαδοπούλου και Αγγελική Σαλαμαλίκη, Ειδικοί Επιστήμονες στον Συνήγορο του Πολίτη, Γεώργιος Στεφανόπουλος και Νικήτας Φορτσάκης, Γενικός Διευθυντής και Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας αντιστοίχως, Κωνσταντίνος Κεφαλάς, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλική Τζαμαλούκα, Πρόεδρος του Διαδημοτικού Οικολογικού Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», Καλλιόπη Κάτσικα και Κωνσταντίνος Διάκος, Μέλος του Συντονιστικού και Νομικός Σύμβουλος της Διαδημοτικής Δράσης για την Προστασία από την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία αντιστοίχως.
Επίσης, παρευρέθησαν οι κ.κ. Βασιλική Γραμματικογιάννη, Δημοσιογράφος για θέματα περιβάλλοντος στο Athens Voice, Ιωάννης Τσίγκας, Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ, Μαγδαληνή Λιάπη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Ε.Ε.Κ.Τ. και Χρήστος Ράπτης, Ειδικός Επιστήμονας της Ε.Ε.Κ.Τ..
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία  (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Η τηλεϊατρική στην υπηρεσία της κοινωνίας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Γεώργιος Κουκουλάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Χριστόφορος Ολύμπιος, Συντονιστής Διευθυντής της  Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο».
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, 153 χρόνια μετά.
Στη συνεδρίαση απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαος Βούτσης.
Επίσης, τον λόγο έλαβαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρος Κοντονής, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής, κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, κ. Αλέξανδρος Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλλονιάς, η Πρόεδρος της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας, κυρία Ελένη Κονοφάου και ο Καθηγητής, κ. Νικόλαος Καραπιδάκης.
 
2. Δυνατότητες και προοπτικές της κρουαζιέρας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Έλενα Κουντουρά.
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Χρήστος Λαμπρίδης, Γενικός Γραμματέας  Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  Ιωάννης Κούβαρης, Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (Ε.ΛΙΜ.Ε.),  Θεοδώρα Ρήγα, Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), ), Λεωνίδας Βαρουξής, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Πύργου (Κατάκολο), Γεώργιος Γεωργιόπουλος,  Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Κυριάκος Αναστασιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος Celestyal Cruises, Πρόεδρος CLIA (Cruise Line International Association) Europe,  Γιώργος Κουμπενάς, Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων, Γενικός Γραμματέας  της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (Ε.Ε.Κ.Φ.Ν.), Τσαμπίκος  Χατζημιχαήλ, Τουριστικός Πράκτορας στη Ρόδο, Μαρία Χατζηλαζάρου, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, Δαυίδ Γερασκλής, τακτικό μέλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, Δημήτριος Κοσμάς, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, Πανάγος Παντελάκος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, εντεταλμένος σε θέματα Ολυμπισμού και Τουρισμού, Αναστάσιος - Νικόλαος Ζώρζος, Δήμαρχος Θήρας, Ηλίας Πελέκης, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, Διογένης Βενετόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού και Θεόδωρος Κόντες, Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ο ρόλος της Τεχνολογίας των οχημάτων στην Οδική Ασφάλεια.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων οι κ.κ. Βλάσιος Κουτσούκος, Πρόεδρος, Παυσανίας Τσούλας, Γραμματέας, Λίνος Κουντουράς, Επίτιμο Μέλος και Δαμιανός Ρόρρης, Μέλος.
 
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης, ημιελεύθερη διαβίωση και τμηματική έκτιση ποινής.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο κ. Ευτύχιος Φυτράκης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Σταύρος Ζωγραφάκης, Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Σχίζας, Δρ. Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, η κυρία Δήμητρα Δρακάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Αγιάς, ο κ. Δημήτριος Κουτσούλης, Γεωπόνος του  Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Κασσάνδρας και ο κ. Αντώνιος Λιακόπουλος, Υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 
2. Έκφραση γνώμης της Επιτροπής επί του Στρατηγικού Σχεδίου για το Σωφρονιστικό Σύστημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα έτη 2018 - 2020.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία  (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.) για το έργο και τη δράση του.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Σπυρίδων Μαυράκος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, Αντώνης Μαγουλάς, Αντιπρόεδρος του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. και Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Κωνσταντίνος Στεργίου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
 
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία  (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Σχεδιασμός Ενιαίας Αρχής Απονομής Επιδομάτων.
Τα μέλη της Υποεπιτροπής ενημέρωσαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ Φωτίου, καθώς και οι κ.κ.: Στυλιανός Πλιάκης, Διοικητής του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), Εύη Κάϊλα, Διευθύντρια Επιτελικής Δομής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωνσταντίνος Γαργάλης, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α), Κωνσταντίνος Σίμψης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.ΚΕ.), Μιχαήλ Κορωναίος, Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.), Ιωάννης Λυμβαίος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), Χρήστος Δαραμήλας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων - Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), Γεώργιος Φιλιππίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών (Σ.Π.Ε.Α.), Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», Ευαγγελία Κοντογιωργάκη, μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, Ξενοφών Λύρος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών (Π.Σ.Ν.), Αναστασία Γιαννετοπούλου και Δημήτριος Σκαμνέλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.), αντίστοιχα, Θωμάς Καπέλος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ), Χρήστος Μπαρτσόκας, Αντιπρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.Π.Α.) και Πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», Μαριάννα Λάμπρου, Ιδρύτρια της Π.Ε.Σ.Π.Α., Γεώργιος Παπαδάκης, Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και Πρόεδρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειο» Κ.Α.Σ.Π., Δημήτρης Νικητόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία και Χάρης Χουρδάκης, Επικεφαλής της Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ).
 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις, με αντικείμενο την ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, των προτεινομένων:
 
•  από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας,  κ. Δημήτριο Βίτσα, για διορισμό στις θέσεις του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.), κ.κ. Γεωργίου Ροΐδη και Θεόφιλου Βασιλείου, αντιστοίχως, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
• από τον  Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε., κ. Χρήστου Διονέλη, και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1997- 2014
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.  α) Διαδικαστικά θέματα.
     β) Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
2.  α) Ενημέρωση για την παραλαβή επιστολών, αιτημάτων και πληροφοριών.
     β) Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής. Συνέχιση της συζήτησης σχετικά με τα αιτήματα αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων και εγγράφων.
     γ)  Πρώτη αξιολόγηση του υλικού που έχει έρθει στην Επιτροπή.
 
3. α) Συζήτηση σχετικά με τη δικογραφία που αφορά στον τρόπο κοστολόγησης της διαγνωστικής αρθροσκόπησης, για την οποία έχει αποσταλεί στην Βουλή η με Α.Β.Μ. ΕΔ2016/308 δικογραφία.
     β)  Διαδικασία εξέτασης του κ. Ανδρέα Μαρτίνη.
     γ)  Συγκρότηση αρχικού καταλόγου μαρτύρων για την υπόθεση του Ερρίκος Ντυνάν.
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Αρμοδιότητα της Επιτροπής για την προκαταρκτική διερεύνηση του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
 
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
 
I. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για Θέματα Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, κ. Andrus ANSIP, με θέμα: «Ψηφιακές Ευκαιρίες – Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για την Ευρώπη».
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νικόλαος Παππάς. 
 
 
II. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνήλθαν σε τρεις (3) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, Μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, Μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».   
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον
 
 
III. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
«Εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα – ενίσχυση κοινωνικής προστασίας και ένταξης».
 

 

 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάιο 2017 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4 + 3** + 1***
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2 + 3** + 1***
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1* + 3**
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1* + 3**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2 + 1*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
2
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
2
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
3
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1
*, **, *** : κοινές συνεδριάσεις

 
Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία