ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Μάρτιο 2017 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα δύο (42) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
           
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στον Τομέα Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων».
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
• «Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας»
(σ/ν Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)
(1 συνεδρίαση)
 
• «Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου».
(σ/ν Υπουργείου Εξωτερικών)
(1 συνεδρίαση)
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:
«Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις».
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του
 «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».
 (4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με τα πεπραγμένα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης.
 
3. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με τα πεπραγμένα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
• «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας».   
(σ/ν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
(1 συνεδρίαση)
 
•«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
(1 συνεδρίαση)
 
2.  α) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2017.
β) Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με την ανάθεση της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και ενημερωτικών επιστολών της ΔΕΗ Α.Ε., στην εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε..
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιος Σταθάκης.   
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το μέλλον της Ευρώπης.
Τα μέλη της Επιτροπής  ενημέρωσαν :
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης, σχετικά με τις συζητήσεις στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον της Ευρώπης.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις κ. Γ. Κατρούγκαλος.​
 
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
1. Εκλογή Γραμματέα της Επιτροπής.
2. Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. A) Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 3 του ν. 4013/2011, του προτεινομένου, κ. Κωνσταντίνου Βαρδακαστάνη, από τον Υπουργό Εσωτερικών, για διορισμό στη θέση τακτικού μέλους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
B) Συζήτηση επί της Ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (2015) και ακρόαση του Προέδρου, κ. Γεωργίου Καταπόδη.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης και οι κ.κ. Κων/νος Σερδάρης, Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρος Σαρρής, Γενικός Διευθυντής της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Μίνα Καλογρίδη, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Ευάγγελος Καραμανλής, Διευθυντής Συντονισμού και Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
2.  Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 12 του ν. 3959/2011, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.κ. Άννας Νάκου, Σωτήριου Καρκαλάκου, Αφροδίτης Αδαμάκου και Μιχαήλ Πολέμη, για διορισμό στη θέση Αντιπροέδρου, ενός τακτικού και δύο αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντιστοίχως και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δήμος Παπαδημητρίου και οι Νομικοί του Σύμβουλοι, κ.κ. Ευάγγελος Ξηνταρόπουλος και Γεώργιος Αρμπής.                   
3. Συνέχιση της ακρόασης από τα μέλη της Επιτροπής, κατά τα άρθρα 43Α του Κανονισμού της Βουλής και 12 του ν. 3959/2011, των προτεινομένων, από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.κ. Άννας Νάκου, Σωτηρίου Καρκαλάκου, Αφροδίτης Αδαμάκου και Μιχαήλ Πολέμη, για διορισμό στη θέση Αντιπροέδρου, ενός τακτικού και δύο αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αντιστοίχως και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δήμος Παπαδημητρίου και οι Νομικοί του Σύμβουλοι, κ.κ. Ευάγγελος Ξηνταρόπουλος και Γεώργιος Αρμπής.         
 
 
IΙ.  ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. Τέρενς Κουίκ, Υφυπουργός Εξωτερικών, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Philippe Mogentale, Ακόλουθος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας.
 
 
III. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Χρηματοδοτικά εργαλεία για το περιβάλλον.                                       
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Νικόλαος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
2. Η συμβολή της δασοπονίας στον τομέα της ενέργειας.                                       
Την Επιτροπή ενημέρωσαν από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι κυρίες Ευαγγελία Κόκκα και Δέσποινα Παϊταρίδου, από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), η κυρία Μυρσίνη Χρήστου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, κ. Νικόλαος Γρηγοριάδης, ο Διδάσκων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Ευάγγελος Μανώλης, ο Πρόεδρος του Ελληνικού γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), κ. Γεώργιος Καρέτσος, η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων κυρία Κωνσταντίνα Τσαγκάρη και ο Υπεύθυνος έργων βιοαερίου του ΚΑΠΕ κ. Χρήστος Ζαφείρης.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Εθνική Στρατηγική στην Έρευνα και την Τεχνολογία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης.
 
2.  Α) Η συμβολή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην αξιοποίηση της Έρευνας στον αγροδιατροφικό τομέα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας  Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης.
Β) Ο ρόλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αγροδιατροφική έρευνα.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σταύρος Ζωγραφάκης.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Γυναικεία Υγεία-Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός και οι κ.κ. Ελένη Σταματίου, Συνεργάτιδα στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, Κοινωνική Λειτουργός με εξειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία, Αμαλία Σαρρή, Νομικός, Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Χρυσούλα Μπότση, Ιατρός του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Δημήτριος Λουτράδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ), Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Α΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής στο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Ευθύμιος Δεληγεώρογλου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας, Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Αρεταίειο», Βικτώρια Βιβιλάκη, Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών – Μαιευτών Αθήνας, Άννα Μιχαλάκη και Κωνσταντίνα Νούσια, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας, αντίστοιχα, Ιωάννα Βασιλάκη, Μαία και Μυρτώ Χρονάκη, Αρχιτέκτων και Διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Συντονίστριες στο Ελληνικό Δίκτυο για τον Σεβασμό της Γέννας (ENCA HELLAS), Βάσω Μαργαριτίδου – Τιμπλαλέξη, Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας «Γυναίκα και Υγεία» και Ρένια Βαγκοπούλου, Ιατρός - Υπεύθυνη Προάσπισης Δικαιωμάτων Υγείας στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».                                           
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Α) Η διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής στις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ο ρόλος της στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η κυρία Σοφία Προβατάρη, εκπαιδευτικός, εισηγήτρια στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
Β) Μετακινήσεις  πολιτών και οδική  ασφάλεια.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Ίλια Ιατρού και Αναστασία Χαμηλοθώρη, εκπρόσωποι της Ομάδας  «Μαμάδες στο δρόμο».
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
 
Ι. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Ενημέρωση για την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιάκωβος Γκανούλης και η κυρία Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υπουργείου.
 
II. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
IIΙ. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
2. Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Υποστήριξης των Μικρών Νησιών.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και ο Πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, κ. Παναγιώτης Πάντος.
Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, κ. Αθανάσιος Βίτσας, η Δήμαρχος Γαύδου, κυρία Ευαγγελία Καλλινίκου, ο Δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Αναστάσιος Φαρούπος, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, κ. Πανορμίτης Κονταράτος, ο Δήμαρχος Κέας, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ο Δήμαρχος Κύθνου, κ. Σταμάτιος Γαρδέρης, ο Δήμαρχος Σικίνου, κ. Βασίλειος Μαράκης και ο Δήμαρχος Σερίφου, κ. Αντώνιος Αντωνάκης.
 
ΙV. ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής.
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με τα εξής θέματα:
 
1. Συνέχιση της συζήτησης επί της εισηγήσεως του Προέδρου της Βουλής για σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κανονισμού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 82 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄).
 2.  Συζήτηση σχετικά με τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής.      
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Η συνεργασία της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων με τη Βιβλιοθήκη της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης - Αναδιοργάνωση, καταγραφή και δημοσιοποίηση των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Στην Επιτροπή παρέστησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών, κ.κ. Ιωάννης Αμανατίδης και Τέρενς Κουίκ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προύσης και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, κ. Ελπιδοφόρος, ο Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, κ. Καισάριος Χρόνης και ο Προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, κ. Αγαμέμνων Τσελίκας.
 
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ συνήλθαν σε τρεις (3) κοινές συνεδριάσεις με αντικείμενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:
«Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».
 
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου είχε χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον.
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Συζήτηση με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο, για τις εξελίξεις στο προσφυγικό, την εσωτερική ασφάλεια και τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης.
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Μουζάλας. ​
 
IV. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ συνήλθαν σε μία (1) κοινή συνεδρίαση με θέμα:
Διατύπωση γνώμης επί της πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM (2016) 750 final), σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά.
Στη συνεδρίαση παρέστη η Υφυπουργός Οικονομικών, κυρία Αικατερίνη Παπανάτσιου, καθώς και εμπειρογνώμονες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Μάρτιο 2017 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1*
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3+1****
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
3**+1***
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
3+3**
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1+1***+1****
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
1+1*
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
1
«ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
1
«ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
1*
 
*, **, ***, **** : κοινές συνεδριάσεις
 Δείτε όλα τα μηνιαία δελτία