ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Μηνιαίο Δελτίο

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2017 οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές συνήλθαν σε σαράντα εννέα (49) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ήταν κοινές.
 
Ειδικότερα:
 
 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε πέντε (5) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»  
(3 συνεδριάσεις)
 
2. Αναβάθμιση του Λυκείου – Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. (συνέχιση της ακρόασης φορέων). (2 συνεδριάσεις)
 
 
ΙI. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις».
(2 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Άμυνας για εθνικά θέματα.
 
3. Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα, για τα θέματα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν εκπρόσωποι των Σωματείων Εργαζομένων των αντίστοιχων Ναυπηγείων.
 
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της Σύμβασης για τον κεντρικό τελωνισμό, όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.».  
(1 συνεδρίαση)
 
2. Συζήτηση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016.
(1 συνεδρίαση)
 
3. Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, σχετικά με τη συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου 2017.
 
 
ΙV. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε έξι (6) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
(4 συνεδριάσεις)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, από τον Υπουργό Υγείας, κ Ανδρέα Ξανθό,:
σχετικά με τα πεπραγμένα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας  Αττικής και  της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
σχετικά με τα πεπραγμένα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
 
 
V. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Πραγματοποίησε τέσσερις (4) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Επεξεργασία και εξέταση των σχεδίων νόμων:
 
 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας, Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών».
(σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)
(1 συνεδρίαση)
 
«Κύρωση Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κουβέιτ».
(σ/ν Υπουργείου Τουρισμού)
(1 συνεδρίαση)
 
2. Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., κ. Αθανάσιο Βούρδα, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύμβαση έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 113+000-123+500 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΟΥ» (Α.Δ. 716), με Αναθέτουσα Αρχή την Εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε..
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης.
 
3.  Ο Αγροδιατροφικός Τομέας της Ελλάδας στις Διεθνείς Αγορές.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κ. Γεώργιος Τσίπρας, καθώς και επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.).
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κ. Αθανάσιο Θανόπουλο για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της κατά το διάστημα Μαΐου-Δεκεμβρίου 2016.
 
2.  Ενημέρωση από τον Συντονιστή του Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για θέματα αρμοδιότητάς του και συζήτηση επί των τριμηνιαίων Εκθέσεων, που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, για το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2016 – Δεκεμβρίου 2016.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με θέμα:
 
Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Βίτσα, για θέματα αρμοδιότητάς του.
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
 
Ι. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συνέχιση της συζήτησης επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων (2015) της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ακρόαση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Κυριτσάκη.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε, επίσης, και η κυρία Διονυσία Ξηροκώστα, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 
2. Συζήτηση επί των Ετήσιων Εκθέσεων (2014 και 2015) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ακρόαση του Προέδρου, κ. Χαράλαμπου Γκότση.
 
 
II. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προστασία του Γεωπεριβάλλοντος: Η κατάσταση σήμερα, προβλήματα και προοπτικές.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν οι κ.κ. Δημήτριος Τσαγκάς, συνεργάτης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννης Καζόγλου, συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανδρέας Ντάρλας, Προϊστάμενος της Εφορίας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Χαρά Ντρίνια, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ευγενία Μωραΐτη, Γεωλόγος της Διεύθυνσης Γενικής Γεωλογίας και Χαρτογράφησης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ποιότητας Ζωής), Μαρία – Μυρτώ Παινέση και Αντωνίνα Παπαθανάσογλου, Ειδικοί Επιστήμονες στον Συνήγορο του Πολίτη, Χαράλαμπος Φασουλάς, Υπεύθυνος του Τμήματος Γεωποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και Μιλτιάδης Γκλέτσος εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. 
 
2. Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου.                                      
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος και οι κ.κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, εκπρόσωπος μέλους του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ιωάννης Σέμπος, μέλος ΕΔΙΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Νικόλαος Μάντζαρης, εκπρόσωπος της WWF, Γεωργία Λύκου, Μηχανολόγος-Μηχανικός, από το τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Ανδρέας Μηταφίδης, Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΕΗ), Αθηνά Χρήστου, Βοηθός Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής (ΔΕΗ) και ο Χάρης Χατζηαναστασίου, Υποτομεάρχης του Τομέα Ρυθμιστικού Πλαισίου και Αγορών Εξωτερικού της ΔΕΗ.
Επίσης, παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και ποιότητας της ατμόσφαιρας, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ και Σπυρίδων Μπουζάνης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 
 
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
ΙV. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1.  α)   Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
    β) Επανασυγκρότηση της Υποεπιτροπής για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων.                   
 
2. «Δικαιώματα Γυναικών: Επιθέσεις – Προοπτικές.  Προτάσεις και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών (γυναικείων και φεμινιστικών οργανώσεων)».
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Θεοδώρα Τσιλιπάνου, Συνεργάτιδα της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, Νικολέττα Δανιά, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής για Θέματα Ισότητας, Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, Ειρήνη Αγαθοπούλου, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και εκπρόσωποι Γυναικείων και Φεμινιστικών Οργανώσεων.
 
 
V. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Ενημέρωση για τα Δίκτυα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις Περιφέρειες.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ Φωτίου.
 
 
VI. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Η Οδική Ασφάλεια και τα πρόστιμα παραβάσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν ο κ. Νικόλαος Μαυραγάνης, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος, Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 
2. Πρόστιμα παραβάσεων σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Ελένη Καρύδη, Πρόεδρος της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων «Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. ΡΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», Γεώργιος Κουβίδης, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα και Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».
 
3. Οι εκπαιδευτές οδήγησης και ο ρόλος τους στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κ.κ. Αθανάσιος Καλύβας και Βασίλειος Κοτίδης, Γενικός Γραμματέας και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, αντιστοίχως, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης και ο κ. Στέφανος Πορτσέλλης,  Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Νομού Δωδεκανήσου.
 
 
VII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
• Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
• Συνέχιση της συζήτησης επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
VIII. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
 
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Προγραμματισμός του έργου της Επιτροπής.
 
2. Ψυχική υγεία κρατουμένων και συζήτηση – προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μέτρα θεραπείας ατόμων, που απαλλάσσονται από την ποινή, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής».
Την Επιτροπή ενημέρωσαν η κυρία Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Θωμάς Υφαντής, Καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο κ. Αθανάσιος Δουζένης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής – Ψυχιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
 
IX. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
• Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής.
 
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Πραγματοποίησε μία (1) συνεδρίαση με θέμα:
 
• Βαρέα μέταλλα στο νερό.
Την Επιτροπή ενημέρωσαν ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ιάκωβος Γκανούλης, καθώς και η κυρία Βασιλική Μπίλη (Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων), ο κ. Ιωάννης Σαγιάς, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος Ποιότητας Ζωής), οι κυρίες Αικατερίνη Φλιάτουρα και Αγγελική Μποσδογιάννη, Ειδ. Επιστήμονες στον Συνήγορο του Πολίτη, από το Υπουργείο Υγείας οι κυρίες Βασιλική Καραούλη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Αικατερίνη Ντίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υγιεινής Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, ο κ. Γεώργιος Ζουμπάς, Δήμαρχος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, η κυρία Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Δημήτριος Αλεξάκης, Γεωλόγος, μέλος ΕΔΙΠ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις με τα εξής θέματα:
 
1. Συζήτηση σχετικά με τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Διαδικασίες Νομοθετικού Έργου – Τροπολογίες).
 
2. Επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής – Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), όπως ισχύει».
 
 
ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Συνήλθαν σε τέσσερις (4) κοινές συνεδριάσεις, με θέμα:
«Συμπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
(σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών)
 
 
 
 
Ο αριθμός των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το μήνα Φεβρουάριο 2017 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
6
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4*
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
4+4*
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
2
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
 
«ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
2
 
 
* : κοινή συνεδρίασηΔείτε όλα τα μηνιαία δελτία