ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εβδομαδιαίο Δελτίο


                                                                           

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’

 

 ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 23/4/2018, ώρα 16.00΄

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 (Εργασιών Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 23-4-2018 έως 27-4-2018)

 

 

Δευτέρα 23-4-2018

Ώρα 18.00΄                               Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

   

 

 

Πέμπτη 26-4-2018

Α΄ Ώρα 09.30’                          Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

Β΄  Ώρα 13.00’           ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την 26η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00΄, κατά την οποία θα προσέλθει στη Βουλή των Ελλήνων και θα απευθυνθεί στο Σώμα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker.

 

 

Παρασκευή 27-4-2018

Ώρα 10.00’                                Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

  Σημείωση: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα δεν υποκαθιστά την Ημερήσια Διάταξη.

 


Αρχείο -

Επιστροφή στη λίστα