ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Εξωτερικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
09/11/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
18/09/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1318/18 27.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 2725/1999 (Α' 121) - δικαστικός διορισμός μελών προσωρινής διοίκησης ΑΑΕ ή ΤΑΑ ή σωματείου.
  Ειδικά Στοιχεία: ΑΠΕΣΥΡΘΗ
 • Αρ. Τροπολογίας: 1319/19 30.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Διεύρυνση περιεχομένου της παρεχόμενης με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3699/2008, εξουσιοδότησης για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση ειδικότερων καθηκόντων κι υποχρεώσεων προσωπικού Ειδικής Αγωγής που αφορούν ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1320/20 30.10.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: α.Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. "Μουσείο Ακρόπολης" για μεταφορά προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. από το Ν.Π.Ι.Δ. "Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης" και β. Νομοτεχνική διόρθωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4481/2017 αναφορικά με καταργούμενες - τροποποιούμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1362/21 24.11.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: - Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης ΤΕΙ και υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Τροποποίηση διατάξεων για τα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


Επιστροφή