ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
11/12/2017
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
30/11/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Τροπολογίες
 • Αρ. Τροπολογίας: 1374/23 11.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 125 και 126 του ν. 4446/2016, σχετικά με θέματα που αφορούν στην ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε.Α.Σ.) Α.Β.Ε.Ε..
 • Αρ. Τροπολογίας: 1375/24 11.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Εισαγωγή συμπληρωματικών ρυθμίσεων αναφορικά με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών με την ονομασία "Μητρώο Πολιτών".
 • Αρ. Τροπολογίας: 1376/25 11.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Παράταση ισχύος προσωρινών αδειών λειτουργίας μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. και εφαρμογή των ρυθμίσεων και στα Αιολικά Πάρκα.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1377/26 13.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Τροποποίηση του ν. 4399/2016 (Α' 117)
 • Αρ. Τροπολογίας: 1382/27 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1383/28 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Παράταση μέχρι 30.3.2018 των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 127 παρ. ΣΤ και Ι του ν.4472/2017 για έκδοση κ.υ.α.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1384/29 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν την απευθείας τιμολόγηση των διαφημιζομένων από τα ΜΜΕ.
 • Αρ. Τροπολογίας: 1385/30 15.12.2017
  Αρχείο: .pdf
  Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν το εφάπαξ ειδικό βοήθημα για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.


Επιστροφή