ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Φάση Επεξεργασίας
Επεξεργασία στις Επιτροπές
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
15/03/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ 3 του Σ)  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
08/03/2018
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1512/10 15.3.2018
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν την περίπτωση μεταβίβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα, της εταιρίας "Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Ανώνυμος Εταιρία".


Επιστροφή