ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Τίτλος
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις
Τύπος
Σχέδιο νόμου
Υπουργείο
Οικονομικών
Επιτροπή
Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Φάση Επεξεργασίας
Έτοιμα για συζήτηση στη Βουλή
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
17/01/2018
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν
δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση  Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου  Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών της Ρύθμισης  
Αιτιολογική Έκθεση & Λοιπές Συνοδευτικές Εκθέσεις
  
Ημ. Κατάθεσης
14/12/2017
Εισηγητές
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής
.pdf
Τροπολογίες
  • Αρ. Τροπολογίας: 1447/233 18.1.2018
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: -Διατάξεις σχετικά με το φόρο διαμονής του άρθρου 53 του ν.4389/2016. -Εφαρμογή υφιστάμενων διατάξεων περί απαλλαγής από το ΦΠΑ (και περί παροχής προνομίων, ασυλιών και απαλλαγών) και για την εκτέλεση έργων που υπάγονται στο κοινό αμυντικό πρόγραμμα Ελλάδος- ΗΠΑ .
  • Αρ. Τροπολογίας: 1450/236 19.1.2018
    Αρχείο: .pdf
    Περιγραφή: -Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α' 5) - Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 (Α' 94)


Επιστροφή