ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ψηφισθέντα Νομοσχέδια

Εμφανίζονται τα ψηφισθέντα από τη Βουλή νομοσχέδια, για τα οποία εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Βρέθηκαν 1 Αποτελέσματα | Σελίδα 1 από 1
Ημ. Ψήφισης φθήνουσας  Ταξινομήστε βάσει Τίτλος Ταξινομήστε βάσει Σχετικό Έγγραφο
27/06/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2725/1999 (Α 121) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΡΜΑ' (27/06/2017)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2725/1999 (Α 121) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ