ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  
 
 
 
 
   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΝΕ΄   
Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΝΣΤ΄   
Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μαρία Τριανταφύλλου και Χρίστος Δήμας.
 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο (2) συνεδριάσεις.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
 
 
                                                                           Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018
                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΝΖ΄
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αναστασία Γκαρά και Κωνσταντίνος Σκρέκας.
Σημείωση:  Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
 
                                                                                   Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2018
                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις