ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ημερήσια Διάταξη Ολομέλειας


Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΒ΄
Τρίτη 24 Απριλίου 2018
Ώρα 18.00΄
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΡΓ΄
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
Ώρα 10.00΄
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ηλίας Καματερός και Κωνσταντίνος Σκρέκας. 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο (2) συνεδριάσεις.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.
 
 
 
 
 
                                                                               Αθήνα, 23 Απριλίου 2018
                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις