ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Οπτικο-ακουστικό υλικό Ολομέλειας

Βρέθηκαν 1347 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 135
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/06/2017 ΡΜΑ'
27/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΜΑ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/06/2017 ΡΜ'
26/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΜ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/06/2017 ΡΛΘ'
23/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/06/2017 ΡΛΗ' (Α΄Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/06/2017 ΡΛΗ' (Β΄Μέρος)
22/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/06/2017 ΡΛΖ'
21/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/06/2017 ΡΛΣΤ'
19/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/06/2017 ΡΛΕ'
16/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2017 ΡΛΔ΄ (A΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/06/2017 ΡΛΔ΄ (Β΄ Μέρος)
15/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/06/2017 ΡΛΓ΄ (A΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/06/2017 ΡΛΓ΄ (Β΄ Μέρος)
12/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/06/2017 ΡΛΒ' (A΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/06/2017 ΡΛΒ' (Β΄ Μέρος)
09/06/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΛΒ
Εγγραφές: 1 - 10 από 1347 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα