ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1447 συνεδριάσεις | Σελίδα 142 από 145
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΗ' (16/07/2010)
16/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΗ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΖ' (15/7/2010 )
15/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΕ (14/7/2010, πρωί, α' μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΕ 14/7/2010, πρωί, β' μέρος)
14/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΣΤ' (14/7/2010, απόγευμα)
14/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΔ' (13/7/2010)
13/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΔ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΓ' 12/7/2010
12/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΓ
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΒ΄ (9/7/2010)
09/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΒ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΑ΄ (8/7/2010 - Β΄Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞΑ΄ (8/7/2010-Α΄Μέρος)
08/07/2010 ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞΑ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΝΘ' (7/7/2010 -πρωϊ)
07/07/2010 (πρωί) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΝΘ΄
Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΞ' (7/7/2010 απόγευμα)
07/07/2010 (απόγευμα) ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Α' Σύνοδος ΡΞ΄
Εγγραφές: 1411 - 1420 από 1447 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα