ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 1481 συνεδριάσεις | Σελίδα 4 από 149
Οπτικοακουστικό Υλικό Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Σχετική Συνεδρίαση
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/01/2018 Ξ'
22/01/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ξ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/01/2018 NΘ'
19/01/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΘ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/01/2018 NH'
18/01/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΗ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/01/2018 NΖ'
17/01/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΖ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/01/2018 NΣΤ'
15/01/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΣΤ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/01/2018 NΕ'
12/01/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΕ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/01/2018 NΔ'
11/01/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΔ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/01/2018 NΓ'
09/01/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΓ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/01/2018 NB'
08/01/2018 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΒ'
Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/12/2017 NA'
22/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΝΑ'
Εγγραφές: 31 - 40 από 1481 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα