ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεις Ολομέλειας

Βρέθηκαν 4796 συνεδριάσεις | Σελίδα 1 από 480
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
28/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΙΓ' αρχείο κειμένου
27/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΙΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/04/2017 ΡΙΒ' (A΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/04/2017 ΡΙΒ' (Β΄ Μέρος)
25/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΙΑ Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/04/2017 ΡΙΑ'
αρχείο κειμένου
24/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΙ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/04/2017 ΡΙ'
21/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/04/2017 ΡΘ'
αρχείο κειμένου
20/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/04/2017 ΡΗ'
12/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/04/2017 ΡΖ'
αρχείο κειμένου
11/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/04/2017 ΡΣΤ'
10/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/04/2017 ΡΕ'
αρχείο κειμένου
07/04/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄Σύνοδος ΡΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/04/2017 ΡΔ'
Εγγραφές: 1 - 10 από 4796 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα