ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 4927 συνεδριάσεις | Σελίδα 2 από 493
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΜΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/12/2017 ΜΗ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/12/2017 ΜΗ' (Β΄ Μέρος)
αρχείο κειμένου
18/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΜΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/12/2017 ΜΖ'
13/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΜΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/12/2017 ΜΣΤ'
αρχείο κειμένου
12/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΜΕ΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/12/2017 ΜΕ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/12/2017 ΜΕ' (Β΄ Μέρος)
11/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΜΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 11/12/2017 ΜΔ'
αρχείο κειμένου
08/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΜΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/12/2017 ΜΓ'
07/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΜΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/12/2017 ΜΒ'
αρχείο κειμένου
06/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΜΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/12/2017 ΜΑ'
05/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Μ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/12/2017 Μ'
αρχείο κειμένου
04/12/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΛΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/12/2017 ΛΘ' (Α΄ Μέρος)
Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/12/2017 ΛΘ' (Β΄ Μέρος)
Εγγραφές: 11 - 20 από 4927 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα