ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 4900 συνεδριάσεις | Σελίδα 3 από 490
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
17/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/10/2017 IΑ΄
αρχείο κειμένου
16/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ι' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/10/2017 I΄
13/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Θ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2017 Θ΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
12/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Η' Συνεδρίαση Ολομέλειας 12/10/2017 Η΄
10/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ζ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/10/2017 Ζ΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
09/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/10/2017 ΣΤ΄
06/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ε' Συνεδρίαση Ολομέλειας 06/10/2017 E΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
05/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Δ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 05/10/2017 Δ΄
04/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Γ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 04/10/2017 Γ΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Α' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/10/2017 A΄
Εγγραφές: 21 - 30 από 4900 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα