ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 4926 συνεδριάσεις | Σελίδα 4 από 493
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
10/11/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΚΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/11/2017 ΚΖ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
09/11/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΚΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 9/11/2017 ΚΣΤ'
08/11/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΚΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 8/11/2017 ΚΔ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
08/11/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΚΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 8/11/2017 ΚΕ'
06/11/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΚΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 6/11/2017 ΚΓ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
03/11/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΚΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 3/11/2017 ΚΒ'
02/11/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΚΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 2/11/2017 ΚΑ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
01/11/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Κ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 1/11/2017 Κ'
30/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΘ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 30/10/2017 IΘ'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
27/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/10/2017 IΗ΄
Εγγραφές: 31 - 40 από 4926 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα