ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 4900 συνεδριάσεις | Σελίδα 4 από 490
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
02/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Β' Συνεδρίαση Ολομέλειας 02/10/2017 B΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
29/09/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΠΕ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 29/09/2017 ΡΠE΄
28/09/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΠΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 28/09/2017 ΡΠΔ΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
25/09/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΠΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/09/2017 ΡΠΓ΄
22/09/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΠΒ Συνεδρίαση Ολομέλειας 22/09/2017 ΡΠB΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
21/09/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΠΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 21/09/2017 ΡΠΑ΄
20/09/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΠ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/09/2017 ΡΠ΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/09/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΟΘ Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/09/2017 ΡOΘ'
18/09/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΟΗ Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/09/2017 ΡOH'
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
15/09/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β΄ Σύνοδος ΡΟΖ Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/09/2017 ΡOZ'
Εγγραφές: 31 - 40 από 4900 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα