ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 4902 συνεδριάσεις | Σελίδα 490 από 491
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
27/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΒ' αρχείο κειμένου
21/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΑ'
18/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ι' αρχείο κειμένου
17/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Θ'
14/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Η' αρχείο κειμένου
12/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ζ'
08/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΣΤ' αρχείο κειμένου
07/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ε'
06/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Δ' αρχείο κειμένου
05/07/1989 Ε' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Γ'
Εγγραφές: 4891 - 4900 από 4902 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 488 | 489 | 490 | 491 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα