ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 4943 συνεδριάσεις | Σελίδα 490 από 495
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
11/01/1990 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΕ' αρχείο κειμένου
09/01/1990 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΔ'
20/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΓ' αρχείο κειμένου
19/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΒ'
18/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΙΑ' αρχείο κειμένου
15/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ι'
14/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Θ' αρχείο κειμένου
08/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Η'
07/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος Ζ' αρχείο κειμένου
01/12/1989 ΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' Σύνοδος ΣΤ'
Εγγραφές: 4891 - 4900 από 4943 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα