ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Βρέθηκαν 4927 συνεδριάσεις | Σελίδα 5 από 493
Ημερομηνία ταξινόμηση Περίoδος Σύνοδος Συνεδρίαση Σχετικά Videos αρχείο pdf αρχείο κειμένου
27/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΗ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 27/10/2017 IΗ΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
26/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΖ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 26/10/2017 IΖ΄
25/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΣΤ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 25/10/2017 IΣΤ΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
23/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΕ Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/10/2017 IE΄
20/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΔ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 20/10/2017 IΔ΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
19/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΓ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/10/2017 IΓ΄
18/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΒ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/10/2017 IΒ΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
17/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος ΙΑ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 17/10/2017 IΑ΄
16/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Ι' Συνεδρίαση Ολομέλειας 16/10/2017 I΄
αρχείο pdf αρχείο κειμένου
13/10/2017 ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Γ΄ Σύνοδος Θ' Συνεδρίαση Ολομέλειας 13/10/2017 Θ΄
Εγγραφές: 41 - 50 από 4927 - Σελίδες: | Πρώτη σελίδα | Προηγούμενη σελίδα | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Επόμενη σελίδα | Τελευταία σελίδα